Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 31 - 60 από 153
ΑΑ Τίτλος Τύπος περιεχομένου Συντάχθηκε
31 Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Μηχανισμού -Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων Προσκλήσεις 06/03/2024
32 Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση Προσκλήσεις 01/03/2024
33 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Αποφάσεις ένταξης 22/02/2024
34 Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα»» με Κωδικό ΟΠΣ 6004288 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 Αποφάσεις ένταξης 09/02/2024
35 Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου Αποφάσεις ένταξης 08/02/2024
36 Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α Προσκλήσεις 08/02/2024
37 Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ Προσκλήσεις 22/01/2024
38 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Μεταφερόμενα Προσκλήσεις 27/12/2023
39 Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής Αποφάσεις ένταξης 27/12/2023
40 Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ με τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Προσκλήσεις 22/12/2023
41 Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Προσκλήσεις 22/12/2023
42 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (συνέχιση δράσης) Αποφάσεις ένταξης 20/12/2023
43 Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Αποφάσεις ένταξης 13/12/2023
44 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB Αποφάσεις ένταξης 13/12/2023
45 Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εκθεσιακού περιεχομένου Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών Αποφάσεις ένταξης 12/12/2023
46 Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Μεταφερόμενα Προσκλήσεις 30/11/2023
47 Αστυνομικός Εξοπλισμός Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αποφάσεις ένταξης 30/11/2023
48 Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης – Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 29/11/2023
49 Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης – Στάδιο Α Προσκλήσεις 29/11/2023
50 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- Στάδιο Α Προσκλήσεις 28/11/2023
51 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Δομή ΓΕΦΥΡΑ Αποφάσεις ένταξης 17/11/2023
52 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- Συνέχιση δράσεων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) Προσκλήσεις 14/11/2023
53 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΠΑ Προσκλήσεις 14/11/2023
54 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αποφάσεις ένταξης 13/11/2023
55 Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 'Εδρα τη Λαμία Αποφάσεις ένταξης 10/11/2023
56 Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Έδρα τη Λαμία Αποφάσεις ένταξης 07/11/2023
57 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αποφάσεις ένταξης 06/11/2023
58 Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λεβαδέων Αποφάσεις ένταξης 03/11/2023
59 Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης Προσκλήσεις 02/11/2023
60 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αποφάσεις ένταξης 26/10/2023