Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών- τμηματοποιημένα έργα (phased)

Κωδικός πρόσκλησης
48
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
858.600,08 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.6 Πολιτισμός και βιώσιμος τουρισμός ΕΤΠΑ
Δράση
4.6.2 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Με την παρούσα δράση προβλέπονται παρεμβάσεις προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης πολιτιστικών υποδομών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αφορά σε παρεμβάσεις αξιοποίησης, ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας νέων πολιτιστικών υποδομών, όπως έργα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, ενίσχυσης μουσειακών υποδομών και συλλογών, δημιουργίας νέων πολιτιστικών υποδομών και διαδρομών, κ.α. Η δράση αναφέρεται στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του «ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020», πρόκειται για παρεμβάσεις αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών υποδομών, πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 118α του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021. Ειδικότερα, πρόκειται για τη δράση με τίτλο "Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού", MIS 5000725 (ΠΠ 2014-2020) και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 48 (499.39 KB) 499.39 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 48 (9.53 MB) 9.53 MB