Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 1 - 30 από 120
ΑΑ Τίτλος Τύπος περιεχομένου Συντάχθηκε
1 Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα»» με Κωδικό ΟΠΣ 6004288 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 Αποφάσεις ένταξης 09/02/2024
2 Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου Αποφάσεις ένταξης 08/02/2024
3 Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α Προσκλήσεις 08/02/2024
4 Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ Προσκλήσεις 22/01/2024
5 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Μεταφερόμενα Προσκλήσεις 27/12/2023
6 Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής Αποφάσεις ένταξης 27/12/2023
7 Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ με τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Προσκλήσεις 22/12/2023
8 Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Προσκλήσεις 22/12/2023
9 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (συνέχιση δράσης) Αποφάσεις ένταξης 20/12/2023
10 Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Αποφάσεις ένταξης 13/12/2023
11 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB Αποφάσεις ένταξης 13/12/2023
12 Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εκθεσιακού περιεχομένου Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών Αποφάσεις ένταξης 12/12/2023
13 Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Μεταφερόμενα Προσκλήσεις 30/11/2023
14 Αστυνομικός Εξοπλισμός Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αποφάσεις ένταξης 30/11/2023
15 Κατασκευή/Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης – Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 29/11/2023
16 Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης – Στάδιο Α Προσκλήσεις 29/11/2023
17 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ- Στάδιο Α Προσκλήσεις 28/11/2023
18 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Δομή ΓΕΦΥΡΑ Αποφάσεις ένταξης 17/11/2023
19 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- Συνέχιση δράσεων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) Προσκλήσεις 14/11/2023
20 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΠΑ Προσκλήσεις 14/11/2023
21 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αποφάσεις ένταξης 13/11/2023
22 Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 'Εδρα τη Λαμία Αποφάσεις ένταξης 10/11/2023
23 Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Έδρα τη Λαμία Αποφάσεις ένταξης 07/11/2023
24 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αποφάσεις ένταξης 06/11/2023
25 Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λεβαδέων Αποφάσεις ένταξης 03/11/2023
26 Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης Προσκλήσεις 02/11/2023
27 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αποφάσεις ένταξης 26/10/2023
28 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Προσκλήσεις 25/10/2023
29 Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δελφών Αποφάσεις ένταξης 25/10/2023
30 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αποφάσεις ένταξης 25/10/2023