Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σχέδια ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Το Πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την C(2022) 6255/29.08.2022 απόφαση και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), σε ποσοστό 85%.

Το Πρόγραμμα έχει π/υ Δημόσιας Δαπάνης : 426,06 εκ. ευρώ

Αναλύεται ανά ταμείο ως ακολούθως:
ΕΤΠΑ: 315,68 εκ. ευρώ
ΕΚΤ+:  110, 38εκ. ευρώ

Το Πρόγραμμα συγκροτείται από 8 Προτεραιότητες ως ακολούθως:


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 01 (ΕΤΠΑ) Σ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 02 (ΕΤΠΑ) :  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 03 (ΕΤΠΑ) : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 04.01 (ΕΤΠΑ) : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 04.02 (ΕΚΤ+) : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 05 (ΕΤΠΑ): ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 06.01: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 06.02: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ EKT+

 

Η κατανομή των πόρων ανά Προτεραιότητα είναι η παρακάτω:


Αναλυτικά οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται, τα οικονομικά στοιχεία και οι δείκτες περιγράφονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

Σχετικά αρχεία