Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υλοποίηση δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων - Νέα Έργα

Κωδικός πρόσκλησης
52
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
14.805.793 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.Α - Υλοποίηση ΣΒΑΑ Δ. Χαλκιδέων
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή των παρακάτω προτάσεων της ΣΒΑΑ του Δ. Χαλκιδέων:
1. 1.1.1.2 Αναβάθμιση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
2. 1.1.1. 3. Αναβάθμιση δημόσιας υποδομής προς εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους
3. 1.1.2.1 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Πυρασφάλειας και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων
Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
4. 1.1.2.2 Ευφυές σύστημα Αναβάθμισης Αστικής Κινητικότητας – Μεταφορών περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χαλκιδέων
5. 1.1.2.3 Δημιουργία Υποδομής Στέγασης ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας
6. 1.2.2.1 Ανάπλαση, Αναβάθμιση Υποδομών Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας – Περιπάτου & Ποδηλασίας Χαλκίδας
7. 2α.1.2.1 Ανάδειξη – Προστασία Φυσικής – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Φυσικών – Πολιτιστικών Πόρων Χαλκίδας
8. 2α.2.1.2 Αναβάθμιση Οδού Αβάντων Χαλκίδας Ήπιας Κυκλοφορίας Πεζοδρόμου - Ποδηλατοδρόμου
9. 2α.2.2.1 Αναβάθμιση – Βελτίωση Κινητικότητας Περιμετρικών Οδών και πλατείας Αγ. Νικολάου Χαλκίδας
Η υλοποίηση των πράξεων αναμένεται να συμβάλλει στην αστική αναζωογόνηση και στην ελκυστικότητα για τουρισμό και
επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης - άξονας 1. και 2.α της Στρατηγικής, αντίστοιχα.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Συνημμένα Πρόσκλησης 52 (14.02 MB) 14.02 MB