Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υποβλήθηκε από stereaellada στις 27 Φεβρουάριος 2024

Παράταση πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Σας ενημερώνουμε ότι με  βάση την υπ. αριθμ 780/18-1-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ τ.Β 512/26-1-2024),  η αρ. πρωτ. 279/29-01-2016 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» παραμένει ανοικτή μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του άρθρου 63 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) για τον καθορισμό των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Αντίστοιχα παρατείνεται κατά το ίδιο διάστημα η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στον κατάλογο που έχουν εκδοθεί από την ΕΥΔ Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα”.

Ημερομηνία έναρξης
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατηγορίες ενεργειών.pdf (170.59 KB) 170.59 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αίτηση εγγραφής.pdf (313.7 KB) 313.7 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΔ.pdf (306.78 KB) 306.78 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΕΥΔ.pdf (906.23 KB) 906.23 KB
ΥΑ ΤΒ.pdf (572.33 KB) 572.33 KB