Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6005111
Δικαιούχος
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
604.006,42 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
02. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Ειδικός στόχος
RSO2.1 Ενεργειακή απόδοση (ΕΤΠΑ)
Δράση
2.1.1.1 - Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Μεταφερόμενα
Πληροφορίες

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτίριο του Γυμνασίου Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού στην Π.Ε. Εύβοιας. Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας και στέγης, την αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα, χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας και βελτιωμένης αεροστεγανότητας, την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με αντικατάσταση των δύο υφιστάμενων παλαιών λεβήτων από κεντρικό σύστημα κλιματισμού τεχνολογίας VRV, την αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού καθώς και την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS). Επίσης, προβλέπεται εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών (φ/β) ονομαστικής ισχύος 20 kWp για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Το κτίριο μετά από την υλοποίηση των παρεμβάσεων προβλέπεται να ανέλθει στην ενεργειακή κατηγορία (κατά KENAK 2017) Α+, από την Η, στην οποία είχε καταταχθεί σύμφωνα με το ΠΕΑ (ΑΠ 333160/2018) υφιστάμενης κατάστασης. Στα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης περιλαμβάνονται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, η μείωση του λειτουργικού κόστους της υποδομής καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Παραδοτέα πράξης: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και αξιοποίησης ΑΠΕ που αφορούν: A. Οικοδομικές εργασίες - Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας και θερμομόνωση στέγης - Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων .με νέα, χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας και βελτιωμένης αεροστεγανότητας. B. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες - αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης - του συστήματος φωτισμού Γ. Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών ονομαστικής ισχύος 20 kWp με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης 6005111 (690.2 KB) 690.2 KB