Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών

Κωδικός πρόσκλησης
46
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
10.000.000,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.6 Πολιτισμός και βιώσιμος τουρισμός ΕΤΠΑ
Δράση
4.6.2 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Με την παρούσα δράση προβλέπονται παρεμβάσεις προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης πολιτιστικών υποδομών που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αφορά σε παρεμβάσεις αξιοποίησης, ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας νέων πολιτιστικών υποδομών, όπως έργα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης εμβληματικών κηρυγμένων μνημείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανάδειξης/ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, ενίσχυσης μουσειακών υποδομών και συλλογών, δημιουργίας νέων πολιτιστικών υποδομών και διαδρομών, κ.α. Θα δοθεί έμφαση στη συστηματική επικοινωνία της αξίας των πολιτιστικών αγαθών, στα οποία προγραμματίζονται παρεμβάσεις, προς το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του μη ελληνόφωνου με άμεσο και κατανοητό τρόπο. Τέτοιες ενέργειες μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν, ανά Πράξη και ως υποέργα αυτής: σήμανση, ερμηνευτικές πινακίδες, ενημερωτικό υλικό (π.χ. οδηγούς, φυλλάδια, και σε γραφή Braille), οπτικοακουστικό υλικό, εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας (π.χ. ημερίδες, συνέδρια) κλπ., αξιοποιώντας, όπου είναι εφικτό, τη χρήση και των νέων τεχνολογιών. Για την προβολή των μνημείων και γενικότερα του πολιτιστικού αποθέματος θα δίνεται βαρύτητα στη συμβολή τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Η δράση ενδεικτικά περιλαμβάνει: - Δημιουργία, βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών, για την προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου - Ενίσχυση κτιριακών υποδομών -Κατασκευή έργων προστασίας των χώρων από τα καιρικά φαινόμενα και τις λοιπές φθορές -Εργασίες ανάδειξης των κηρυγμένων μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων -Διαμόρφωση χώρων και κτιριακών υποδομών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ -Επιστημονική τεκμηρίωση – δημοσίευση των ευρημάτων -Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης των μνημείων ή των χώρων -Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 46 (1.1 MB) 1.1 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 46 (29.31 MB) 29.31 MB