Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ με τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
4.000.000,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.2 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (Σχέδιο Δράσης) για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), με Φορέα Στρατηγικής της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το οποίο δύναται να συνεχιστεί με την κατάλληλη επικαιροποίηση σύμφωνα με το σχεδιασμό του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027
Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή επικαιροποιημένης Στρατηγικής με τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), της περιόδου 2014-2020 από τον χωρικό φορέα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κάνοντας χρήση του συνημμένου ειδικού «Έντυπου Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (Παράρτημα I).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση Επικαιροποίησης ΟΧΕ (839.48 KB) 839.48 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης Επικαιροποίησης ΟΧΕ (2.71 MB) 2.71 MB