Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003339
Δικαιούχος
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
197.994,30
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.2_1 : ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α’
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων (πρώην Α΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου Λαμιέων, συνολικού εμβαδού 471 τμ και τριών (3) επιπέδων, που βρίσκεται επί της οδού Μακροπούλου στη Λαμία. Στόχος της πράξης είναι το υπόψη ενεργοβόρο κτίριο να αναβαθμιστεί από την υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία Δ - βάσει του με Α.Π.38754/2020 Π.Ε.Α. του κτιρίου - στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (κατηγοριοποίηση βάσει ΚΕΝΑΚ).

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (614.37 KB) 614.37 KB