Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6005048
Δικαιούχος
Δήμος Σκύρου
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
1.251.754,08 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.2 Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.2.2.1 - Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Στάδιο Α’
Πληροφορίες

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δυναμικότητας 70 μαθητών, για την στέγαση του Γενικού Λυκείου Σκύρου του Δήμου Σκύρου, το οποίο σήμερα φιλοξενείται στο κτίριο του Γυμνάσιου του νησιού. Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η νέα σχολική μονάδα βρίσκεται στη θέση Γκαβίλια στη Χώρα Σκύρου και έχει εμβαδόν 1.404,60 τ.μ. Η δόμηση συνολικής επιφάνειας 1273 τμ. κατανέμεται σε υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Στη στάθμη του υπογείου χωροθετούνται βοηθητικοί χώροι - αρχείο, αποθήκες λεβητοστάσιο, χώροι μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη στάθμη του ισογείου χωροθετούνται οι κοινωνικοί χώροι - βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, σκηνή με παρασκήνια και αποθήκη, κυλικείο, οι χώροι διοίκησης - γραμματεία, γραφείο διευθυντή, γραφείο διδασκόντων, καθώς και βοηθητικοί χώροι - χώροι υγιεινής - εκ των οποίων ένας για ΑΜΕΑ - και καθαρισμού. Στο ισόγειο χωροθετούνται επίσης μία (1) αίθουσα διδασκαλίας (τύπου ΙΙ) και το εργαστήριο Σχεδίου - Αισθητικής Αγωγής. Στη στάθμη του ορόφου, χωροθετούνται οι εξής χώροι : τρείς αίθουσες διδασκαλίας τύπου Ι, μια αίθουσα τύπου ΙΙ, καθώς και τα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Πληροφορικής. Η κατακόρυφη επικοινωνία πραγματοποιείται με ένα κλιμακοστάσιο και έναν ανελκυστήρα. Στον περιβάλλοντα χώρο διαμορφώνονται πλακοστρώσεις, γωνιές καθιστικών και χώροι πρασίνου.

Βασική σχεδιαστική αρχή είναι η εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑΜΕΑ στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η πράξη περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το νέο κτίριο του Λυκείου Σκύρου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Παραδοτέα πράξης: Το παραδοτέο της πράξης είναι το νέο κτίριο του Λυκείου της Σκύρου πλήρως εξοπλισμένο με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ειδικότερα, τα παραδοτέα είναι: - Νέο σχολικό κτίριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ΓΕΛ - δυναμικότητας 70 μαθητών, σε οικόπεδο του Δήμου Σκύρου έκτασης 1.404,60 τ.μ., στη θέση Γκαβίλια στη Χώρα Σκύρου. Η δόμηση του νέου κτιρίου, συνολική επιφάνειας 1273,41 τμ,. κατανέμεται σε υπόγειο, ισόγειο και όροφο. - Εξοπλισμός Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις ανάγκες της νέας σχολικής μονάδας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τα περιφερειακά τους, εκτυπωτές, προβολέας & οθόνη προβολής, ηχοακουστική εγκατάσταση κλπ) σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης 6005048.pdf (513.03 KB) 513.03 KB