Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της Πόλης της Αλιάρτου

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6007004
Δικαιούχος
Δήμος Αλίαρτου - Θεσπιών
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
1.067.690,39 €
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Πληροφορίες

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Το έργο αφορά στην ανακατασκευή υφισταμένων πεζοδρομίων της κεντρικής οδού, Λεωφόρου Αθηνών, που διέρχεται την πόλη της Αλιάρτου και θα εκτελεστούν εργασίες εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αθηνών ,σε μήκος περίπου 1700.00 m καθώς και της κεντρικής νησίδας του οδικού άξονα. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών από την είσοδο της δυτικής πλευράς έως την διασταύρωση της Άσκρης, με σκοπό τη λειτουργική της αναβάθμιση, την αύξηση της ασφάλειας και την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με προτεραιότητα στα άτομα με κινητικά προβλήματα. Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται η ενίσχυση και η τόνωση της δραστηριότητας των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κατά μήκους της οδού παρέμβασης στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδρομή διέρχεται από σημαντικές λειτουργίες της πόλης όπως το Δημαρχείο και τους κήπους το αστυνομικό τμήμα, τα κτίρια του Οργανισμού Κωπαϊδας καθώς την γέφυρα του ποταμού Λόφι που διέρχεται της πόλης της Αλιάρτου. Η Αρχιτεκτονική μελέτη έχει σκοπό επίσης, σε συνδυασμό με την μελέτη Η/Μ, να συμβάλλει στην δημιουργία αναβαθμισμένων κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή με σκοπό την βελτίωση του αστικού πράσινου και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής καθώς σε δεύτερο επίπεδο να τονώσει και να αναπλάσει την γέφυρα Λόφι , τον χώρο εξυπηρέτησης των ταξί και την πλατεία του Δημαρχείου. Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι: • Ανακατασκευή πεζοδρομίων (πλακοστρώσεις, κρασπεδώσεις κλπ) εκατέρωθεν της λεωφόρου Αθηνών καθ’ όλο το μήκος που παραπάνω αναφέρεται καθώς και της κεντρικής νησίδας. • Διαμόρφωση διαδρομών και ραμπών ΑΜΕΑ για την βελτίωση προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων. • Εκρίζωση κορμών κομμένων δένδρων επί των πεζοδρομίων. • Κατασκευή υδρορροών για την απορροή των όμβριων υδάτων, που διέρχονται των πεζοδρομίων. • Δημιουργία διαβάσεων πεζών ανά τακτά διαστήματα τόσο κάθετα όσο και παράλληλα με τον άξονα του δρόμου. • Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στην νησίδα για πλήρη φωτισμό του δρόμου και των πεζοδρομίων.

Παραδοτέα πράξης: • ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ = 10,00 m2 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ = 70,00 τμχ • ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΟΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40 cm = 4.128,00 m2 • ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm = 800,00 m2 • ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΛΠ, ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΜΕΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,40 X 0,40 M, ΠΑΧΟΥΣ 3 - 5 CM= 1.564 m2 • ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΑΠΟ ΓΡΑΝΙΤΗ = 250,00 m2 • ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ = 185,00 m2 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ" ΠΑΧΟΥΣ 10 CM = 475,00 m2 • ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 M ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ = 420,00 m2 • ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ 80 -110 W, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ = 82 τμχ • ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟ ΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ 25 50 W, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ = 5 τμχ • ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΞΥΛΙΝΑ = 10,00 τμχ • ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ (ΤΥΠΟΣ Α), ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MAGOURBAN GRAP G ΤΗΣ ΤEMKA Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1840X450X450 MM (ΜΗΚΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ = 17,00 τμχ • ΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΑΞΙ = 1,00 τμχ

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης 6007004 (479.94 KB) 479.94 KB