Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Μεταφερόμενα

Κωδικός πρόσκλησης
31
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
1.727.472,31
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
02. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Ειδικός στόχος
RSO2.1 Ενεργειακή απόδοση (ΕΤΠΑ)
Δράση
2.1.1.1 - Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Μεταφερόμενα
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις του ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ’ 2014-2020 για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και υποδομών και οι οποίες - για διαχειριστικούς λόγους - αποσύρονται από το ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020 με δυνατότητα να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ’ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ’’ 2021-2027, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητάς του. Οι υπόψη πράξεις, βάσει του υφιστάμενου Σχεδίου Δράσης Προόδου και Ολοκλήρωσης του ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020, είναι οι εξής: 1. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» – MIS ΕΣΠΑ 2014-2020 5044908 - του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. 2, "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ’’ - MIS 5039869 – Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Κύριος έργου: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (960.09 KB) 960.09 KB
Συνημμένα Πρόσκλησης 31 (12.56 MB) 12.56 MB