Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α

Κωδικός πρόσκλησης
38
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
1.215.000,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.13.1 - Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η παρούσα δράση αφορά σε παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια και την κινητικότητα, τη βελτίωση των υποδομών συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας, την αύξηση της επισκεψιμότητας, την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας και την ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών χώρων των περιοχών παρέμβασης, οι οποίες περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της ΠΠ 2014-2020, εντάχθηκαν στο ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020 και απαιτείται για διαχειριστικούς λόγους, η απόσυρσή τους από το ΕΠ "Στερεά Ελλάδα" 2014-2020 και η δυνατότητα ένταξής τους στο Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα" 2021-2027, εφόσον ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας ΠΠ 2021-2027.Ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει εργασίες για τη βελτίωση της βατότητας, της κυκλοφορίας και της ασφάλειας δημοτικών οδών, την κατασκευή/διαπλάτυνση/ ανακατασκευή πεζοδρομίων, τη δημιουργία-επέκταση ποδηλατοδρομικών διαδρομών, τον οδοφωτισμό, την ανάπλαση πλατειών, διαδρομών και δικτύων των περιοχών παρέμβασης, διαμόρφωση και ανάπλαση δημόσιων / κοινόχρηστων χώρων και ενίσχυση χώρων πράσινου για την αναβάθμιση του αστικού χώρου, δημιουργία /βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ κ.λ.π. Επισημαίνεται ότι, η τοπική οδοποιία δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιμη, εκτός εάν αποτελεί μέρος χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά αποδεικνύονται ότι είναι απαραίτητα. Συγκεκριμένη η παρούσα δράση αφορά την πράξη με τίτλο "Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της Πόλης της Αλιάρτου" (MIS 5179193), Π/Υ 1.215.000€ και δικαιούχο τον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων όπου για διαχειριστικούς λόγους απαιτείται η απόσυρσή της από το ΕΠ "Στερεά Ελλάδα" 2014-2020 και η ένταξή της στο Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα" 2021-2027, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας ΠΠ 2021-2027. Για την αποφυγή επιβολής περιττού διοικητικού φόρτου στον δικαιούχο, θα γίνει χρήση της δυνατότητας δημιουργίας και προσυμπλήρωσης του ΤΔΠ της πράξης από την ΔΑ στο ΟΠΣ. Το ίδιο ισχύει και για τα ήδη υποβληθέντα συνημμένα έγγραφα του ΤΔΠ. Η ΔΑ θα δημιουργήσει το προσυμπληρωμένο ΤΔΠ σε κατάσταση «Υπό Υποβολή», ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να συμπληρώνει τα πεδία που χρήζουν επικαιροποίησης και να επισυνάπτει, όπου απαιτείται κατά περίπτωση, τα έγγραφα που σχετίζονται με νέα στοιχεία.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 38.pdf (1.02 MB) 1.02 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 38.zip (14.21 MB) 14.21 MB