Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 91 - 120 από 153
ΑΑ Τίτλος Τύπος περιεχομένου Συντάχθηκε
91 Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καμένων Βούρλων Αποφάσεις ένταξης 03/10/2023
92 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡOY ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αποφάσεις ένταξης 03/10/2023
93 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Αποφάσεις ένταξης 03/10/2023
94 Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς Αποφάσεις ένταξης 02/10/2023
95 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές εκτός ΒΑΑ- Στάδιο Α΄ Προσκλήσεις 02/10/2023
96 Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού σε περιοχές εκτός ΒΑΑ- Στάδιο Α΄ Προσκλήσεις 02/10/2023
97 Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Θηβαίων Αποφάσεις ένταξης 02/10/2023
98 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ Αποφάσεις ένταξης 28/09/2023
99 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ «ΔΑΡΙΝΓΚ» ΕΩΣ ΚΟΜΒΟΣ «ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ») ΧΑΛΚΙΔΑΣ» Αποφάσεις ένταξης 28/09/2023
100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΑΞΟΝΑ) ΕΠΙ ΤΩΝ:ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αποφάσεις ένταξης 28/09/2023
101 Ανάπλαση οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών & Ιερού Ηρακλέους του Δήμου Θηβαίων Αποφάσεις ένταξης 28/09/2023
102 Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου Αποφάσεις ένταξης 28/09/2023
103 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αποφάσεις ένταξης 28/09/2023
104 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ Αποφάσεις ένταξης 28/09/2023
105 Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ Φθιώτιδας Αποφάσεις ένταξης 27/09/2023
106 Συνέχιση ΣΥΔ ΑΜΝΥ: κτίριο 1 "ΖΩΗ" και κτίριο 2 "ΕΙΡΗΝΗ" Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
107 Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
108 Συνέχιση Δράσης Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
109 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο» Σ.Κ. Λαμίας» Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
110 Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
111 Συνέχιση δράσης: Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας /Κέντρα Ένταξης Μεταναστών στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
112 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Αποφάσεις ένταξης 19/09/2023
113 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αποφάσεις ένταξης 19/09/2023
114 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΔΗΦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γ&Κ ΑμεΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αποφάσεις ένταξης 19/09/2023
115 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας επιχειρήσεων για τη Δράση 1.β.1.1 «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματο Νέα/Ανακοινώσεις 15/09/2023
116 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ Αποφάσεις ένταξης 13/09/2023
117 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ''ΕΣΤΙΑ'' ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ Αποφάσεις ένταξης 11/09/2023
118 Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα Προσκλήσεις 11/09/2023
119 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Αποφάσεις ένταξης 11/09/2023
120 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001866 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» Αποφάσεις ένταξης 08/09/2023