Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Νέες Δράσεις

Κωδικός πρόσκλησης
55
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
2.780.140,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.8.2 - Νέες δομές παροχής βασικών αγαθών
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η νέα πράξη Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών αποτελεί δράση σε Δήμους της Στερεάς Ελλάδας (πλην των
Δήμων Δελφών, Θηβαίων, Καρπενησίου, Λαμιέων, Λεβαδέων και Χαλκιδέων, οι οποίοι υλοποιούν συνεχιζόμενες
δράσεις ΔΠΒΑ) και αφορά στη λειτουργία των παρακάτω δύο δομών
α) Δομή Σίτισης και βασικών αγαθών, και β) Κοινωνικό Φαρμακείο
Η πρώτη περιλαμβάνει τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και τις Δομές Παροχής. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι δομές
διανομής τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και
υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που
τα έχουν ανάγκη.
Η Δομή Παροχής Συσσιτίων παρέχει γεύματα, σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες
που τα έχουν ανάγκη.
Ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού του κάθε Δήμου η δομή μπορεί να παρέχει υπηρεσίες Κοινωνικού
Παντοπωλείου ή παροχής γευμάτων ή και τις δύο υπηρεσίες μαζί. Οι δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών
επιδιώκεται να λειτουργήσουν σε συνέργεια με το ΤΕΒΑ με ελάχιστο αριθμό ωφελουμένων τα 100 νοικοκυριά ανά
δομή.
Η δεύτερη, αφορά στην παροχή, σε σταθερή και τακτική βάση, δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και
παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα
πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς
συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Οι δομές θα
χρηματοδοτηθούν για 3 έτη και θα εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 55 (1.17 MB) 1.17 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 55 (15.5 MB) 15.5 MB