Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού- Β' Φάση

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6011270
Δικαιούχος
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (ΘΗΒΑ)
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
858.600,08
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.6 Πολιτισμός και βιώσιμος τουρισμός ΕΤΠΑ
Δράση
4.6.2.1 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών - Τμηματοποιημένα Έργα (Phased)
Πληροφορίες

Ο αρχαιολογικός χώρος Ορχομενού Βοιωτίας αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κεντρικής Ελλάδας. Η σπουδαιότητα του χώρου έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζει συνεχή κατοίκηση που χρονολογείται από τη νεολιθική περίοδο (5η- 4η χιλιετία π.Χ.) και φτάνει έως σήμερα δεδομένου ότι βρίσκεται στη θέση του σύγχρονου οικισμού του Ορχομενού. Στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο διατηρούνται σήμερα ορατά σημαντικά μνημεία τόσο της προϊστορίας όσο και των ιστορικών και μεσαιωνικών χρόνων. Συγκεκριμένα σώζονται τα κατάλοιπα οικισμού της νεολιθικής περιόδου (4.000 π.Χ.), τμήμα νεκροταφείου του 16ου αι. π.Χ., ο μνημειώδης θολωτός τάφος της μυκηναϊκής περιόδου (13ος αι. π.Χ.), γνωστός ως "Θησαυρός του Μινύα", τα θεμέλια αρχαίου ναού του 6ου- 5ου αι. π.Χ., το αρχαίο θέατρο του 4ου αι. π.Χ. καθώς και ο βυζαντινός ναός της Παναγίας Σκριπούς (9ος αι. π.Χ.) Στόχος της πράξης είναι να διαμορφωθεί καταρχάς ο περιβάλλων χώρος των μνημείων του θολωτού τάφου και του αρχαίου θεάτρου μέσω ήπιων παρεμβάσεων, (διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις πρανών, καθαιρέσεις νεότερων στοιχείων, περίφραξη, κατασκευή αποθηκών, φυτεύσεις και φωτισμός, υποδομές ενημέρωσης και εξυπηρέτησης κοινού) που θα συμβάλλουν αφενός στην οργανική ενοποίηση της περιοχής των μνημείων που σήμερα είναι κατακερματισμένη λόγω παλαιότερων επεμβάσεων και στην αποκατάσταση κατά το δυνατόν της γεωμορφολογίας της περιοχής που θα οδηγήσει και στην κατανόηση από τους μελλοντικούς επισκέπτες και της ιστορικής τοπογραφίας του αρχαίου Ορχομενού. Παράλληλα περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου και του θολωτού τάφου. Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την υλοποίηση: α) όλων των εργασιών που περιλαμβάνονται στη Μελέτη "Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Ορχομενού" και β) τις εργασίες που περιγράφονται στη Μελέτη "β΄στάδιο αρχιτεκτονικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής), φυτοτεχνικής μελέτης, ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και στατικής μελέτης του έργου "Αρχαιολογικό Πάρκο Βοιωτίας' και αφορούν στην περιοχή που σημειώνεται με γαλάζιο χρώμα στο σχέδιο με αρ. RD01.1_R1 της συνημμένης αρχιτεκτονικής μελέτης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/695372/493764/13529/6328/09.12.2020 Υ.Α. "Έγκριση μελέτης εφαρμογής αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Ορχομενού και σημειακών τροποποιήσεων επί της μελέτης εφαρμογής του Αρχαιολογικού Πάρκου Βοιωτίας".

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (472.84 KB) 472.84 KB