Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 121 - 150 από 153
ΑΑ Τίτλος Τύπος περιεχομένου Συντάχθηκε
121 Συνέχιση δράσης: Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών Προσκλήσεις 10/08/2023
122 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο Προσκλήσεις 08/08/2023
123 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο Προσκλήσεις 08/08/2023
124 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας Προσκλήσεις 08/08/2023
125 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Προσκλήσεις 27/07/2023
126 Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση Αποφάσεις ένταξης 27/07/2023
127 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, Περιόδου 2023-2024 Αποφάσεις ένταξης 26/07/2023
128 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Προσκλήσεις 19/07/2023
129 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024 Προσκλήσεις 13/07/2023
130 ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ - ΣΤΑΔΙΟ Α' Προσκλήσεις 07/07/2023
131 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ – ΣΤΑΔΙΟ Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
132 Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ Προσκλήσεις 06/07/2023
133 Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
134 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
135 Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
136 Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
137 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
138 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ Προσκλήσεις 06/07/2023
139 Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές εκτός ΒΑΑ - Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
140 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
141 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Προσκλήσεις 05/07/2023
142 Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση Προσκλήσεις 15/06/2023
143 Απόφαση ένταξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων» Νέα/Ανακοινώσεις 25/04/2023
144 Απόφαση ένταξης «Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο» Νέα/Ανακοινώσεις 25/04/2023
145 Απόφαση ένταξης «Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων» Νέα/Ανακοινώσεις 24/04/2023
146 Απόφαση ένταξης «Ενεργειακή αναβάθμιση και αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης σχολικής μονάδας για σύνδεση με φυσικό αέριο» Νέα/Ανακοινώσεις 24/04/2023
147 Απόφαση ένταξης «Αναβάθμιση κτιρίου Στέγασης Κοιωνικών Δομών» Νέα/Ανακοινώσεις 21/04/2023
148 Απόφαση ένταξης «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος (3ο δημοτικό και 2ο γυμνάσιο) Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» Νέα/Ανακοινώσεις 19/04/2023
149 Απόφαση ένταξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στην περιοχή Κορδέλι της πόλης της Λιβαδειάς» Νέα/Ανακοινώσεις 13/04/2023
150 Απόφαση ένταξης «Μελέτη διαχείρισης ομβρίων περιοχής Ξηριά, Δήμου Καρπενησίου» Νέα/Ανακοινώσεις 13/04/2023