Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 121 - 137 από 137
ΑΑ Τίτλος Τύπος περιεχομένου Συντάχθηκε
121 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
122 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ Προσκλήσεις 06/07/2023
123 Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές εκτός ΒΑΑ - Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
124 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
125 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Προσκλήσεις 05/07/2023
126 Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση Προσκλήσεις 15/06/2023
127 Απόφαση ένταξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων» Νέα/Ανακοινώσεις 25/04/2023
128 Απόφαση ένταξης «Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο» Νέα/Ανακοινώσεις 25/04/2023
129 Απόφαση ένταξης «Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων» Νέα/Ανακοινώσεις 24/04/2023
130 Απόφαση ένταξης «Ενεργειακή αναβάθμιση και αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης σχολικής μονάδας για σύνδεση με φυσικό αέριο» Νέα/Ανακοινώσεις 24/04/2023
131 Απόφαση ένταξης «Αναβάθμιση κτιρίου Στέγασης Κοιωνικών Δομών» Νέα/Ανακοινώσεις 21/04/2023
132 Απόφαση ένταξης «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος (3ο δημοτικό και 2ο γυμνάσιο) Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» Νέα/Ανακοινώσεις 19/04/2023
133 Απόφαση ένταξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στην περιοχή Κορδέλι της πόλης της Λιβαδειάς» Νέα/Ανακοινώσεις 13/04/2023
134 Απόφαση ένταξης «Μελέτη διαχείρισης ομβρίων περιοχής Ξηριά, Δήμου Καρπενησίου» Νέα/Ανακοινώσεις 13/04/2023
135 Απόφαση ένταξης «Αναβάθμιση Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με σύστημα εξοικονομησης ενέργειας» Νέα/Ανακοινώσεις 13/04/2023
136 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, κύκλος 2022-2023 Αποφάσεις ένταξης 16/03/2023
137 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023 Προσκλήσεις 01/03/2023