Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001757
Δικαιούχος
Δήμος Θηβαίων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
527.500,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.2_1 : ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α’
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση ενεργοβόρων φωτιστικών οδοφωτισμού παλαιού τύπου, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Θήβας και ειδικότερα στις οδούς Αγίου Αθανασίου, Αυλίδος, Λοξής Φάλαγγος, Οπλαρχηγού Βόγκλη, Διρκαίου, τμήμα της Κασσάνδρου, στην περιφερειακή οδό μέχρι τον κόμβο Ταχίου καθώς και στην οδό Πινδάρου και τις κάθετες σε αυτήν. Στην περιοχή παρέμβασης υφίστανται 608 φωτιστικά με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 61 ΚW. Το πλήθος των νέων φωτιστικών που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα είναι 441 με εγκατεστημένη ισχύ 21 ΚW με αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 66%. Θα εγκατασταθούν επίσης 15 αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά οδοφωτισμού με ελάχιστη ισχύ Φ/Π 300Wp. Με τα νέα φωτιστικά αναμένεται επίσης να μειωθεί το κόστος συντήρησης καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα φωτισμού και η αισθητική εικόνα των οδών. Η επιλογή των νέων φωτιστικών σωμάτων έγινε με γνώμονα τα κυκλοφοριακά δεδομένα των οδών βάσει στοιχείων του Open Street Map,

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (507.93 KB) 507.93 KB