Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’

Κωδικός πρόσκλησης
06
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
4.250.000,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.8_1- Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 6 (489 KB) 489 KB
Συνημμενα Πρόσκλησης 6 (11.11 MB) 11.11 MB