Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001761
Δικαιούχος
Δήμος Λαμιέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
650.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.2_1 : ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α’
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου κοινωνικών δομών του Δήμου Λαμιέων επί των οδών Τυμφρηστού 58 & Κάλβου στη Λαμία. Στόχος είναι το υπόψη δημοτικό κτίριο - τεσσάρων επιπέδων και πολλαπλών χρήσεων - να καταστεί ενεργειακά αποδοτικό και να ανέλθει σε υψηλή ενεργειακή κατηγορία - τουλάχιστον Β+ με αναμενόμενη εξοικονόμηση καταναλισκόμενης ενέργειας της τάξης του 72%.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (426.65 KB) 426.65 KB