Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001756
Δικαιούχος
Δήμος Χαλκιδέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
400.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.2.1 - Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α’
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - 1ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας - 1496τμ, επί της οδού Δημ. Κατσικογιάννη 14 στη Χαλκίδα. Το υπόψη κτίριο, σύμφωνα με το σχετικό ΠΕΑ υφιστάμενης κατάστασης (Α.Π. 96381/2022), είναι ενεργειακά μη αποδοτικό -ενεργειακής κατηγορίας Ζ. Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισής του, αναμένεται να καταστεί ενεργειακά αποδοτικό και να ανέλθει στην ενεργειακή κατηγορία Α+. Οι προβλεπόμενες ενεργειακές παρεμβάσεις αφορούν σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, μόνωση οροφής και πυλωτής, μερική αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών με νέα τεχνολογίας inventer και υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED, εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος 10KWp στη στέγη - με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) - και εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου για σύνδεση με το αντίστοιχο δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου. Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι η εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο του σχολικού κτιρίου και παράλληλα η ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (599.54 KB) 599.54 KB