Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση δράσης: Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών

Κωδικός πρόσκλησης
21
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
45.000,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7.2 - Συνέχιση δράσης : Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης της Προώθησης των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (εφεξής ΔΜ), που χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Οι υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης παρέχονται από τους ΔΜ που προσλήφθηκαν και καταρτίστηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθούν οι υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης και ο ρόλος των ΔΜ, στο πλαίσιο της πράξης προβλέπονται: - τακτικές διαδικτυακές ή/και δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις για τους ΔΜ, - ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των ΔΜ, - χρήση/λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα εξασφαλίσει την επικοινωνία, το διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των ΔΜ, στην οποία θα αναρτώνται προς συζήτηση/επίλυση θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας τους.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 21 (1.41 MB) 1.41 MB
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 21 (1.41 MB) 1.41 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 21 (5.2 MB) 5.2 MB