Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024

Κωδικός πρόσκλησης
17
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
4.942.465
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.19.1 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε συνέπεια και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2023/1004 για τη θέσπιση μίας «Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά» (Child Guarantee) (ΕΕΕΕ L223/14/22.06.2021). Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών και ΑμεΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης. Επίσης, η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες και για ωφελούμενα βρέφη, νήπια και παιδιά και ΑμεΑ που λόγω εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων εκφεύγουν από το πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά».

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 17 (1.22 MB) 1.22 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 17 (5.03 MB) 5.03 MB