Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Κωδικός πρόσκλησης
18
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
2.376.000
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.12.1 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών από τα ΚΔΗΦ / Λοιπά Κέντρα», τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδα 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Στόχοι της προκηρυσσόμενης πράξης είναι: • η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και • η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Ωφελούμενοι είναι άτομα με οποιοδήποτε είδος αναπηρίας ή πολυαναπηρίας, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις προαναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες στα ανωτέρω κέντρα.

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 18 (1.42 MB) 1.42 MB
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 18 (1.31 MB) 1.31 MB
Συνημμενα Προσκλησης 18 (21.75 MB) 21.75 MB