Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΔΗΦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γ&Κ ΑμεΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002511
Δικαιούχος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
500.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.12.1 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία
Πληροφορίες

Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε συνέχιση υφιστάμενης δομής στην οποία εξυπηρετούνται σήμερα ήδη 20 ωφελούμενοι οι οποίοι έχουν προκύψει από συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, οπότε το στάδιο αυτό αφορά μόνο σε αντικατάσταση ωφελούμενων σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω αποχώρησης. Επιπλέον ο φορέας είναι ήδη στελεχωμένος με επαρκές και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό όλων των απααραίτητων ειδικοτήτων Ωφελούμενοι είναι άτομα με οποιοδήποτε είδος αναπηρίας και κυρίως άτομα με νοητική αναπηρία Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Ν. Φθιώτιδας , με το υφιστάμενο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, το οποίο λειτουργεί στην πόλη της Λαμίας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1000τμ και με ανθρώπινο δυναμικό 14 ατόμων εξειδικευμένων επιστημόνων καθώς και 10 βοηθητικών ατόμων (οδηγοί, επιμελητές νοσηλευτές), 4 συμβεβλημένους Ιατρούς και 1 συμβεβλημένο Νομικό σύμβουλο, θα υλοποιήσει πράξη της οποίας το φυσικό αντικείμενο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ σε 20 ωφελούμενους . Οι ωφελούμενοι θα είναι κυρίως ΑμεΑ με νοητική υστέρηση, που βρίσκονται εντός Π.Ε. Φθιώτιδας.Επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη αδειοδότηση λειτουργίας αφορά και στο υφιστάμενο απαιτούμενο προσωπικό και είναι για 80 άτομα, οπότε δεν απαιτείται η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, χωρίς αυτό να αποκλείεται εφόσον το απαιτήσει η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ενταξης Πράξης (1.05 MB) 1.05 MB