Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ - ΣΤΑΔΙΟ Α'

Κωδικός πρόσκλησης
09
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
1.149.999,99
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.5_1 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές σε περιοχές ΒΑΑ- Στάδιο Α’
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 9 (835.12 KB) 835.12 KB
Συνημμενα Πρόσκλησης 9 (10.98 MB) 10.98 MB