Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002226
Δικαιούχος
Δήμος Καρπενησίου
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
107.900,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.8.1 - Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
Πληροφορίες

Η συνέχιση λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Καρπενησίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων. Η Δομή θα συγκεντρώνει, αποθηκεύει, διανέμει βασικά αγαθά διαβίωσης. Θα παρέχει σε τουλάχιστον 300 ωφελούμενους του Δήμου Καρπενησίου (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων 3ων χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας) που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, σταθερά σε τακτά διαστήματα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ καινούρια ή μη, είδη ψυχαγωγίας. Οι προμήθειες των τροφίμων και των ειδών παντοπωλείου θα καλύπτονται από πολλαπλές πηγές χορηγιών και δωρεών (όπως εισφορές πολιτών σε είδος, από εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, πλεονάζοντα τρόφιμα κ.α.) και από ιδίους πόρους που εγγράφονται κάθε φορά στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. Στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων όπου απαιτηθεί προκειμένου οι χώροι να αναβαθμιστούν με απώτερο στόχο την ικανότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων αλλά και να είναι απολύτως προσβάσιμο σε ΑμεΑ και άτομα τρίτης ηλικίας.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (633.33 KB) 633.33 KB