Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα

Κωδικός πρόσκλησης
22
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
495.000,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.17.1 Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στη συνέχιση της δράσης «Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα», η οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και αφορά σε δύο συνεχιζόμενες δομές στον Δήμο Λαμίας:

1)Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία. Το Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία, αποτελεί βασικό πυλώνα του δικτύου υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια και μαζί με τις υπόλοιπες δομές υγείας/ κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωνικά Ιατρεία κλπ.) συμβάλλει στη συνολική κάλυψη αναγκών διαφορετικών ομάδων στόχου. Παρέχει ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο δύναται να αναπτυχθεί θεραπευτική σχέση και τα άτομα λαμβάνουν υποστήριξη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Ειδικότερα, το ΠΚ παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κλπ.) και παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κλπ).

2) Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία. Η Κινητή Μονάδα (ΚΜ) έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση-κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και διαμένουν στην επαρχία του νομού Φθιώτιδας και στους όμορους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εξαιρείται η πόλη της Λαμίας, όπου λειτουργεί Πολυδύναμο Κέντρο για τα ναρκωτικά. Η ΚΜ πραγματοποιεί παρεμβάσεις των παρακάτω τύπων: - Προγραμματισμένες παρεμβάσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε περιοχές εκτός αστικού ιστού. - Ενημερωτικές δράσεις που θα απευθύνονται στον πληθυσμό των εξαρτημένων και στο ευρύ κοινό (ομιλίες, ενημερωτικά περίπτερα, δουλειά στον δρόμο) - Συνεργασία και κοινή δράση με άλλους εξειδικευμένους φορείς (ψυχικής και σωματικής υγείας και πρόνοιας). - Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. - Ενημερώσεις σε οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. - Ενημερώσεις σε σχολεία κλπ.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 22 (1.28 MB) 1.28 MB
Πρόσκληση 22 (1.23 MB) 1.23 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 22 (5.28 MB) 5.28 MB