Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ – ΣΤΑΔΙΟ Α’

Κωδικός πρόσκλησης
07
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
1.577.500,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.2_1 : ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α’
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
9ΟΦ77ΛΗ-ΚΘ3_ΠΡΟΣΚΛ_07_0.pdf (997.41 KB) 997.41 KB
ΣΥΝ_ΠΡΟΣΚΛ_07_0.zip (12.48 MB) 12.48 MB