Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α

Κωδικός πρόσκλησης
15
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
600.000,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.3.1 - Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή