Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο

Κωδικός πρόσκλησης
19
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
240.000,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.9.1: Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η δράση αφορά στη συνέχιση της Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (ΣΚ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης. Η συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας των ΣΚ αποτελεί υποχρέωση για τη χώρα μας βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Νόμο 4531/2018, ενώ ο Ν.4604/2019 παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
2η Τροποποιηση Προσκλησης 19 (1.3 MB) 1.3 MB
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 19 (1.42 MB) 1.42 MB
Πρόσκληση 19 (1.42 MB) 1.42 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 19 (20.59 MB) 20.59 MB