Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης –Νέα Έργα

Κωδικός πρόσκλησης
49
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
10.000.000,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοινομικής ένταξης
Ειδικός στόχος
RSO4.2 Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ)
Δράση
4.2.2.3 Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Νέα Έργα
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις αναβάθμισης / εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια), ιδίως των παλαιότερων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Δυνατή επίσης είναι η δημιουργία/επέκταση σχολικών μονάδων των προαναφερόμενων βαθμίδων εκπαίδευσης, εφόσον τεκμηριώνεται αρμοδίως η σχετική αναγκαιότητα και ο σχεδιασμός τους καλύπτει τις σύγχρονες βιοκλιματικές και ενεργειακές απαιτήσεις.

Οι προτάσεις αναβάθμισης μπορούν να περιλαμβάνουν:

Α. υποδομές προσβασιμότητας ΑΜΕΑ ώστε να καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις και προδιαγραφές

Β. αναδιαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου με βιοκλιματικά κριτήρια

Γ. εγκατάσταση/εκσυγχρονισμό μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, συμπληρωματικά σε λοιπές παρεμβάσεις αναβάθμισης.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων μπορούν, επίσης, να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν στη στατική ενίσχυσή τους, εφόσον, τεκμηριωμένα, υφίσταται σχετική ανάγκη. Αναγκαίες παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο κτιριακών επεκτάσεων είναι επίσης επιλέξιμες. Για τη δημιουργία / επέκταση σχολικών μονάδων είναι επιλέξιμη και η απόκτηση τυχόν απαιτούμενης εδαφικής έκτασης έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πρότασης. Οι παρεμβάσεις της δράσης πρέπει να είναι συμβατές με τη χαρτογράφηση των αναγκών του τομέα Παιδείας. Η υλοποίησή τους αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης της ΠΣτΕ και ιδιαίτερα στην αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης, μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 49 (1.1 MB) 1.1 MB
Συνημμένα Πρόσκλησης 49 (12.43 MB) 12.43 MB