Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 61 - 90 από 109
ΑΑ Τίτλος Τύπος περιεχομένου Συντάχθηκε
61 Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ Φθιώτιδας Αποφάσεις ένταξης 27/09/2023
62 Συνέχιση ΣΥΔ ΑΜΝΥ: κτίριο 1 "ΖΩΗ" και κτίριο 2 "ΕΙΡΗΝΗ" Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
63 Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
64 Συνέχιση Δράσης Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
65 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο» Σ.Κ. Λαμίας» Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
66 Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
67 Συνέχιση δράσης: Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας /Κέντρα Ένταξης Μεταναστών στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» Αποφάσεις ένταξης 26/09/2023
68 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Αποφάσεις ένταξης 19/09/2023
69 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αποφάσεις ένταξης 19/09/2023
70 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΔΗΦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γ&Κ ΑμεΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αποφάσεις ένταξης 19/09/2023
71 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας επιχειρήσεων για τη Δράση 1.β.1.1 «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματο Νέα/Ανακοινώσεις 15/09/2023
72 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ Αποφάσεις ένταξης 13/09/2023
73 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ''ΕΣΤΙΑ'' ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ Αποφάσεις ένταξης 11/09/2023
74 Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα Προσκλήσεις 11/09/2023
75 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Αποφάσεις ένταξης 11/09/2023
76 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001866 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» Αποφάσεις ένταξης 08/09/2023
77 Συνέχιση δράσης: Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών Προσκλήσεις 10/08/2023
78 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο Προσκλήσεις 08/08/2023
79 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο Προσκλήσεις 08/08/2023
80 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας Προσκλήσεις 08/08/2023
81 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Προσκλήσεις 27/07/2023
82 Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση Αποφάσεις ένταξης 27/07/2023
83 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, Περιόδου 2023-2024 Αποφάσεις ένταξης 26/07/2023
84 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Προσκλήσεις 19/07/2023
85 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024 Προσκλήσεις 13/07/2023
86 ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ - ΣΤΑΔΙΟ Α' Προσκλήσεις 07/07/2023
87 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ – ΣΤΑΔΙΟ Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
88 Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ Προσκλήσεις 06/07/2023
89 Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
90 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023