Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ- Νέες Δράσεις

Κωδικός πρόσκλησης
56
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
415.800,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.3.2 - Μέτρα για την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών φροντίδας που βασίζονται στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά σε νέες δράσεις που υλοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα, για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων
για τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).
Οι ΣΥΔ είναι μικρές μονάδες διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα
χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την
διαβίωση τους. Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄αρ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019, η οποία ρυθμίζει τις
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ, η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για
ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με
σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και
ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβιεί με ασφάλεια, όσο το
δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική του ένταξη
συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία. Η Υποστηριζόμενη
Διαβίωση στοχεύει και συντελεί αποφασιστικά στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που
φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας, καθώς και στην απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με
περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους από τα ίδια.
Οι ΣΥΔ παρέχουν προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσίες υποστήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 της υπ΄αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν :
• Υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή
φροντίδα, μετακίνηση, νοσηλευτική φροντίδα, ένδυση, υπόδηση κλπ)
• Υπηρεσίες με κατεύθυνση την ψυχαγωγία και διασκέδαση των ενοίκων, κοινωνικής ένταξης, σύνδεσης με την
κοινότητα, εκπαίδευσης για απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων σε επίπεδο δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης και
αυτονομίας, καθώς και αυτοπροσδιορισμού.
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου των ενοίκων με σκοπό την απόκτηση χόμπυ,
ατομικών ενδιαφερόντων και ενασχολήσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες τους.
Στόχοι της λειτουργίας των ΣΥΔ είναι:
•Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών.
•Η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.
•Η αποφυγή της ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 56 (410.09 KB) 410.09 KB
Συνημμένα Προσκλησης 56 (7.02 MB) 7.02 MB