Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 1 - 30 από 42
ΑΑ Τίτλος Τύπος περιεχομένου Συντάχθηκε
1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Αποφάσεις ένταξης 19/09/2023
2 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αποφάσεις ένταξης 19/09/2023
3 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΔΗΦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γ&Κ ΑμεΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αποφάσεις ένταξης 19/09/2023
4 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας επιχειρήσεων για τη Δράση 1.β.1.1 «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματο Νέα/Ανακοινώσεις 15/09/2023
5 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ Αποφάσεις ένταξης 13/09/2023
6 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ''ΕΣΤΙΑ'' ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ Αποφάσεις ένταξης 11/09/2023
7 Συνέχιση δράσης: Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα Προσκλήσεις 11/09/2023
8 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Αποφάσεις ένταξης 11/09/2023
9 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001866 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» Αποφάσεις ένταξης 08/09/2023
10 Συνέχιση δράσης: Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών Προσκλήσεις 10/08/2023
11 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο Προσκλήσεις 08/08/2023
12 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο Προσκλήσεις 08/08/2023
13 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας Προσκλήσεις 08/08/2023
14 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Προσκλήσεις 27/07/2023
15 Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση Αποφάσεις ένταξης 27/07/2023
16 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, Περιόδου 2023-2024 Αποφάσεις ένταξης 26/07/2023
17 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Προσκλήσεις 19/07/2023
18 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024 Προσκλήσεις 13/07/2023
19 ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ - ΣΤΑΔΙΟ Α' Προσκλήσεις 07/07/2023
20 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ – ΣΤΑΔΙΟ Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
21 Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ Προσκλήσεις 06/07/2023
22 Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
23 Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
24 Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
25 Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
26 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Στάδιο Α Προσκλήσεις 06/07/2023
27 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ Προσκλήσεις 06/07/2023
28 Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε περιοχές εκτός ΒΑΑ - Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
29 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’ Προσκλήσεις 06/07/2023
30 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Προσκλήσεις 05/07/2023