Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α’

Κωδικός πρόσκλησης
04
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
2.176.100,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
05. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικός στόχος
RSO5.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Δράση
5.1.12.1 - Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ - ΣτάδιοΑ΄
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 4 (492.07 KB) 492.07 KB
Πρόσκληση 4 (490.13 KB) 490.13 KB
Συνημμενα Πρόσκλησης 4 (11.11 MB) 11.11 MB