Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023

Κωδικός πρόσκλησης
01
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
5.098.040,00 €
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
4.2. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
4.ια. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της (...)
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Πρόσκληση 1347 Τροπ_ ΒΡΕΦΟ ΑΔΑ.pdf (962.39 KB) 962.39 KB
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΔΑ.pdf (1015.99 KB) 1015.99 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.zip (6.12 MB) 6.12 MB