Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Στάδιο Α

Κωδικός πρόσκλησης
05
Πρόγραμμα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
Προϋπολογισμός
2.000.000,00
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
03. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της περιφέρειας
Ειδικός στόχος
RSO3.2 Βιώσιμες μεταφορές (ΕΤΠΑ)
Δράση
3.2.2.1 - Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην ΠΣτΕ
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Κατάσταση
Ενεργή