Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόφαση ένταξης «Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5168328
Δικαιούχος: Δήμος Θηβαίων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 650.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης: Δευ, 24/04/2023
Προγραμματική περίοδος: 2014-2020
Πληροφορίες:
Η προτεινόμενη πράξη του Δήμου Θηβαίων αφορά στην αντικατάσταση ενεργοβόρων φωτιστικών παλαιού τύπου που είναι εγκατεστημένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Θήβας.

Η περιοχή παρέμβασης απαρτίζεται από φωτιστικά σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ καθώς και από φωτιστικά σε μεταλλικούς ιστούς του Δήμου Θηβαίων και απαρτίζεται από τις οδούς Αγίου Αθανασίου, Αυλίδος, Λοξής Φάλαγγος, Οπλαρχηγού Βόγκλη, Διρκαίου, τμήμα της Κασσάνδρου και την περιφερειακή οδό μέχρι τον κόμβο Ταχίου καθώς και την οδό Πινδάρου και τις κάθετες οδούς σε αυτήν. Σε αυτή την περιοχή παρέμβασης υπάρχουν εγκατεστημένα 608 φωτιστικά με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 60.538 W. Το πλήθος των νέων φωτιστικών που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα είναι 441με εγκατεστημένη ισχύ 20.614 W.

Από τα ενεργειακά δεδομένα των νέων φωτιστικών, η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει είναι 65,95%. Η επιλογή των νέων φωτιστικών σωμάτων που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα, έγινε με γνώμονα τον χαρακτήρα της οδού, αναφορικά με τα κυκλοφοριακά δεδομένα. Οι οδοί παρέμβασης ταξινομήθηκαν σε κυκλοφοριακές κατηγορίες με βάση τα δεδομένα που παρείχε το Open Street Map για την κάθε οδό. Τα νέα φωτιστικά σώματα θα επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και θα μεταβάλλουν την αισθητική εικόνα των οδών που θα εγκατασταθούν, αποδίδοντας καλύτερη ποιότητα φωτισμού στις υπηρεσίες των πολιτών. Επιπρόσθετα, με τα νέα φωτιστικά θα μειωθεί το κόστος συντήρησης , αφού τα παλαιού τύπου φωτιστικά εμφανίζουν συνεχώς βλάβες με καμένους λαμπτήρες, μετασχηματιστές κλπ και απαιτούνται πολλές ανθρωποώρες για την επισκευή τους. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν:

Οδικό Φωτιστικό LED για την κάλυψη της περίπτωσης CASE-1 με βάση NEMA Socket 7-PIN και ελεγκτή IoT σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις χωρίς βραχίονα – 131 ΤΕΜ
Οδικό Φωτιστικό LED για την κάλυψη της περίπτωσης CASE-1 με βάση NEMA Socket 7- PIN, ελεγκτή IoT και με βραχίονα σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις – 16 ΤΕΜ
Οδικό Φωτιστικό LED για την κάλυψη της περίπτωσης CASE-2 με βάση NEMA Socket 7-PIN και ελεγκτή IoT σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις χωρίς βραχίονα – 41 ΤΕΜ
Μοντέρνο φωτιστικό κορυφής LED για την κάλυψη της περίπτωσης CASE-3 με βάση NEMA Socket 7-PIN και ελεγκτή IoT, συμπεριλαμβανομένου μεταλλικού ιστού ύψους 3.5μ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις – 110 ΤΕΜ
Οδικό Φωτιστικό LED για την κάλυψη της περίπτωσης CASE-4 με βάση NEMA Socket 7-PIN και ελεγκτή IoT σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις χωρίς βραχίονα - 29ΤΕΜ • Μοντέρνο φωτιστικό κορυφής LED για την κάλυψη της περίπτωσης CASE-5 με βάση NEMA Socket 7-PIN και ελεγκτή IoT, συμπεριλαμβανομένου μεταλλικού ιστού ύψους 3.5μ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις – 81 ΤΕΜ
Μοντέρνο φωτιστικό κορυφής LED για την κάλυψη της περίπτωσης CASE-6 με βάση NEMA Socket 7-PIN και ελεγκτή IoT, συμπεριλαμβανομένου μεταλλικού ιστού ύψους 3.5μ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις – 33 ΤΕΜ
Σύστημα κεντρικής διαχείρισης ή σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης ΙοΤ (Internet of Things) όπου ο τελικός χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την λειτουργία του δικτύου φωτισμού καθώς και να δίνει εντολές για την διαμόρφωση του προφίλ λειτουργίας του π.χ. προγραμματισμού λειτουργίας, στάθμες φωτισμού, διασύνδεση με αισθητήρες όπως κίνησης κ.ο.κ.

Ετικέτες άρθρων
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
5168328_Απ_Εντ_9ΒΘΧ7ΛΗ-ΘΘ7.pdf (619.92 KB) 619.92 KB