Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόφαση ένταξης «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος (3ο δημοτικό και 2ο γυμνάσιο) Προφήτη Ηλία Καρπενησίου»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5180910
Δικαιούχος: Δήμος Καρπενησίου
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 157.060,00 €
Ημερομηνία ένταξης: Τετ, 19/04/2023
Προγραμματική περίοδος: 2014-2020
Πληροφορίες:
Η πρόταση αφορά στην εκπόνηση μελετών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημόσιου Κτιρίου Σχολικό Συγκρότημα (3ο Δημοτικό και 2ο Γυμνάσιο) στον Προφήτη Ηλία του Δήμου Καρπενησίου.

Προτείνεται μια σειρά παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις των ενεργειακών επιθεωρήσεων υφιστάμενης κατάστασης και των σχετικών Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) που έχουν εκπονηθεί. Σύμφωνα με τα υπόψη ΠΕΑ τα δύο σχολικά κτίρια κατατάσσονται στην κατηγορία Δ - ενεργειακά μη αποδοτικά - ενώ μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα ανήκουν στην ενεργειακή κλάση Β+.

Συγκεκριμένα, στο κάθε κτίριο προβλέπονταν οι παρακάτω ενεργειακές παρεμβάσεις :

Η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου και στο δώμα. Η εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται ως ένας συνδυασμός θερμομονωτικού υλικού επικολλημένου σε ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας του κτιρίου, χωρίς κενά και επιχρίσματος που εφαρμόζεται επάνω στην θερμομονωτική στρώση (Εξωτερικά Θερμομονωτικά Σύνθετα Συστήματα).
Η τοποθέτηση θερμομόνωσης στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από τη στέγη. Η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου θα αποσαφηνιστεί κατά την μελέτη.
Η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα, προδιαγραφών σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Οι παρεμβάσεις θα μελετηθούν διακριτά ανά κτίριο:

Με το 1ο το υποέργο θα μελετηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου - συμβολή οδών Αμοργού και Λεπενιώτη – συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 4170τμ.
Με το 2ο το υποέργο θα μελετηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου - συμβολή οδών Αμοργού και Λεπενιώτη - συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 3470τμ.

Ετικέτες άρθρων
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
ΨΘ7Ψ7ΛΗ-ΥΑΗ_ΑΠΟΦ_ΕΝΤΑΞΗΣ_5180910.pdf (570.03 KB) 570.03 KB