Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόφαση ένταξης «Ενεργειακή αναβάθμιση και αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης σχολικής μονάδας για σύνδεση με φυσικό αέριο»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5179264
Δικαιούχος: Δήμος Χαλκιδέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 404.290,00 €
Ημερομηνία ένταξης: Δευ, 24/04/2023
Προγραμματική περίοδος: 2014-2020
Πληροφορίες:
Η παρούσα πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 1ου Λυκείου Χαλκίδας . Οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους του κτιρίου αφορούν στην αντικατάσταση κουφωμάτων , στην εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων, στη μόνωση οροφής και πυλωτής του Σχολικού Κτιρίου.
Οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των Η/Μ εγκαταστάσεων αφορούν στη μερική αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, στην αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων , στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (Net Metering) και στην εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου. Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο, με σωστή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, αλλά προφανώς κυρίως κατά την σχολική περίοδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας.

Ετικέτες άρθρων
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
5179264_Απ_Εντ_ΩΖΙΣ7ΛΗ-ΔΥ9.pdf (610.59 KB) 610.59 KB