Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Απόφαση ένταξης «Αναβάθμιση Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με σύστημα εξοικονομησης ενέργειας»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5167083
Δικαιούχος: Δήμος Χαλκιδέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 199.959,00 €
Ημερομηνία ένταξης: Πέμ, 13/04/2023
Προγραμματική περίοδος: 2014-2020
Πληροφορίες:
Η Προτεινόμενη παρέμβαση , αφορά Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led για αντικατάσταση αντίστοιχων σωμάτων σε διακοσμητικούς ιστούς φωτισμού (φωτιστικά παραδοσιακού τύπου, φωτιστικά διακοσμητικού τύπου, φωτιστικά τύπου μπάλας). Στο πλαίσιο της προμήθειας, θα γίνουν και οι εργασίες αντικατάστασης των υφισταμένων υλικών και εξοπλισμού με τον νέο, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης των υφισταμένων βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων φωτισμού, σύμφωνα με τους όρους των τιμολογίων και των τευχών της μελέτης, στην Περιοχή Παρέμβασης της ΣΒΑΑ Χαλκίδας.

Ετικέτες άρθρων
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
5167083_ Απ_Εντ_685Η7ΛΗ-ΨΨΤ.pdf (659.09 KB) 659.09 KB