Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ Φθιώτιδας

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002340
Δικαιούχος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
420.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.02.11.13.1 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ
Πληροφορίες

Το έργο αφορά στην συνέχιση παροχής υπηρεσιών του αφορά στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας, που βρίσκονται στην Ροδίτσα και στα Γαλανέϊκα της πόλης της Λαμίας, οι ωφελούμενοι θα είναι ΑμεΑ με νοητική υστέρηση από την Π.Ε. Φθιώτιδας και είναι εγκατεστημένοι 4 ανά αναφερόμενη δομή και συνολικά 8.

Ειδικότερα: Ωφελούμενοι είναι Άτομα με Αναπηρία ηλικίας άνω των 18 ετών, ένοικοι των ΣΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α ? και γ ? του άρθρου 1 της υπ ?αρ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. Οι Α.με.Α. φιλοξενούνται στο χώρο (κατοικίες) του Συλλόγου σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της ΚΥΑ Π3β/Φ.ΓΕΝ/γ.π.οικ.3394 (ΦΕΚ 74/27-1-2007) Οι εν προκειμένω αφορούν σε δομές των 4 ατόμων ανά στέγη για την υλοποίηση των παρακάτω υπηρεσιών/δράσεων: α) την παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ ?αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ.

Αυτές περιλαμβάνουν:

i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και, παράλληλα,

ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία,

iii. Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΔΗΦ, κ.α. καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελούμενων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (653.65 KB) 653.65 KB
Απόφαση Ένταξης Πράξης (638.94 KB) 638.94 KB