Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003820
Δικαιούχος
Δήμος Τανάγρας
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
158.291,08
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7 - Κέντρα Κοινότητας
Πληροφορίες

ο Δήμος Τανάγρας συμμετέχει στην συνέχιση λειτουργίας της δομής Κέντρο Κοινότητας. Στόχος , η συνεχής ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή ,εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τανάγρας, το οποίο εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου , συνεχίζει να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες : Α)Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών Β)Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές Γ)Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα - πολίτες του Δήμου Τανάγρας με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες ,εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή επί οκταώρου βάσεως , και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Τανάγρας με εκτιμώμενο πληθυσμό ωφελούμενων 1.920 άτομα

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (576.86 KB) 576.86 KB