Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002248
Δικαιούχος
Δήμος Καρύστου
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
138.000,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7-Κέντρα Κοινότητας
Πληροφορίες

Στόχος της λειτουργίας της Προτεινόμενης Δομής είναι η δικτύωση μεταξύ των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία τοπικών σημείων αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Καρύστου ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης. Ουσιαστικά το Κέντρο Κοινότητας, αποτελεί τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, αποτελεί μία δράση «ομπρέλα», παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται (ΤΕΒΑ, προγράμματα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης, προγράμματα ΟΑΕΔ, ΓΓ Δια Βίου Μάθησης κλπ)

Η κεντρική δομή παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των Πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Στο Κέντρο Κοινότητας η εξυπηρέτηση - παραπομπή των ωφελούμενων πολιτών του Δήμου γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής το οποίο διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Τα προς διασύνδεση Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες (ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης και πηγής χρηματοδότησης) προκύπτουν μετά τη χαρτογράφηση τους από το Κέντρο Κοινότητας. Τα Κέντρα Κοινότητας λειτουργούν Δευτέρα με Παρασκευή επί οκταώρου βάσεως και μπορούν να εξυπηρετούν όλους τους κατοίκους του Δήμου Καρύστου.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (758.12 KB) 758.12 KB