Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002284
Δικαιούχος
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
127.196,10
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7-Κέντρα Κοινότητας
Πληροφορίες

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού συνεχίζει την λειτουργία της δομής του Κέντρου Κοινότητας του. Στόχος, η λειτουργία ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Το Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα - πολίτες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το ΚΚ θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή επί οκταώρου βάσεως, και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (759.5 KB) 759.5 KB