Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003187
Δικαιούχος
Δήμος Δομοκού
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
133.200,00
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7-Κέντρα Κοινότητας
Πληροφορίες

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Δομοκού.

Ειδικότερα στοχεύει στη δημιουργία και λειτουργία, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δομοκού» . Η κεντρική δομή του Κέντρου Κοινότητας θα χωροθετηθεί στον οικιστικό / αστικό ιστό του Δήμου. Το «Κέντρο Κοινότητας» θα δραστηριοποιηθεί, στα εξής πεδία: • Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων Το «Κέντρο Κοινότητας» θα στεγαστεί σε κεντρικό κτήριο του Δήμου Δομοκού .

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (758.93 KB) 758.93 KB