Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003028
Δικαιούχος
Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
122.791,50
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.7-Κέντρα Κοινότητας
Πληροφορίες

Σκοπός, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κύμης Αλιβερίου εποπτεύεται από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας το οποίο εντάσσεται διοικητικά στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών θα διασύνδεει τα ωφελούμενα άτομα - πολίτες του δήμου Κύμης - Αλιβερίου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.Το Κέντρο θα παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόλησης.

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00, και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξης (759.32 KB) 759.32 KB