Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λεβαδέων

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002286
Δικαιούχος
Δήμος Λεβαδέων
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης
410.070,70
Ημερομηνία ένταξης
Προγραμματική περίοδος
2021-2027
Προτεραιότητα
04.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης(...)
Ειδικός στόχος
ESO4.11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες (ΕΚΤ+)
Δράση
4.2.11.8.1 - Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
Πληροφορίες

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση για τη συνέχιση λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, με τίτλο: «Συνέχιση Δομών
Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο)». Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λεβαδέων στα
πλαίσια της χρηματοδοτούμενης πράξης θα λειτουργήσει τρεις (3) Δομές για 25 μήνες. Οι Δομές είναι οι εξής : 1) Κοινωνικό Παντοπωλείο
2) Δομή Παροχής Συσσιτίου και 3) Κοινωνικό Φαρμακείο. - Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα εξυπηρετεί συνολικά άνω των 150
ωφελουμένων συγκεντρώνοντας, αποθηκεύοντας, διανέμοντας βασικά αγαθά διαβίωσης, σταθερά σε τακτά διαστήματα τρόφιμα και είδη
παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια
κλπ καινούρια ή μη, είδη ψυχαγωγίας. Οι προμήθειες των τροφίμων και των ειδών παντοπωλείου θα καλύπτονται από πολλαπλές πηγές
χορηγιών και δωρεών (όπως εισφορές πολιτών σε είδος, από εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, πλεονάζοντα
τρόφιμα κ.α.). Το Παντοπωλείο θα στελεχώνεται από δύο (2) άτομα, 1 Κοινωνικό Λειτουργό - συντονιστή του υποέργου, και 1 Βοηθητικό
προσωπικό, ενώ θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Η Δομή Συσσιτίου του Δήμου Λεβαδέων, θα συγκεντρώνει και
θα αποθηκεύει τα απαραίτητα υλικά για την παρασκευή μέχρι και 100 γευμάτων ημερισίως, θα συλλέγει πλεονάζοντα προϊόντα από
εργαστήρια – βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς επίσης και από τους πολίτες. Το
Συσσίτιο θα στελεχώνεται από τέσσερα (5) άτομα, 1 Κοινωνικό Λειτουργό - συντονιστή του υποέργου, 1 Δοιηκτικό Προσωπικό, 1 Μάγειρα,
1 βοηθό Μάγειρα και 1 Βοηθητικό προσωπικό, ενώ θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. - Η Δομή Κοινωνικού
Φαρμακείου του Δήμου Λεβαδέων θα παρέχει κάθε μήνα, σε τουλάχιστον 100 άτομα δικαιούχους , υγειονομικό υλικό και
παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς
φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. Θα
στελεχώνεται από 1 φαρμακοποιό και 1 Κοινωνικό λειτουργό ή βοηθό Φαρμακοποιού (Συντονιστής/τρια), ενώ θα εποπτεύεται από την
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Οι δομές θα συνεργάζονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε οι ενέργειες που αφορούν
στην ομάδα στόχου να είναι συντονισμένες στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Στο πλαίσιο λειτουργίας των δομών
προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων όπου απαιτηθεί προκειμένου οι χώροι να αναβαθμιστούν με απώτερο στόχο την ικανότητα
εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων αλλά και να είναι απολύτως προσβάσιμο σε ΑμεΑ και άτομα τρίτης ηλικίας.

Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένα έγγραφα Μέγεθος
9ΟΡΜ7ΛΗ-ΓΨΖ.pdf (460.23 KB) 460.23 KB